Kako poslati e-mail prijavu• E-mail prijava za odvoz električnog i elektroničkog otpada omogućava Vam da prijavite putem e-maila skupljaču otpada da zbrine Vaš otpad.


  E-mail prijavu šaljite na adresu :

prijava@ee-otpad.com


  U prijavi je potrebno navesti slijedeće podatke :

1. Ime i prezime - osobe koja je vlasnik otpada, odnosno naziv tvrtke koja vrši prijavu.

2. Ulica i kućni broj - upisati puni naziv ulice, kućni broj, kat, ulaz ili podatke koji točnije prikazuju Vašu lokaciju.

3. Mjesto - stanovanja i poštanski broj, odnosno mjesto gdje se nalazi Vaša adresa, lokacija otpada ili želite da dođemo po otpad.

4. Telefon iz fiksne telefonije na koji će Vas djelatnik kontaktirati za potvrdu i provjeru vremena dolaska.

4.1 GSM broj mobilnog telefona nije uvjet za prihvat prijave. Upišite ga samo u slučaju da ne posjedujete broj fiksnog telefona.

5. Termin je podatak kojim nam sugerirate u kojem vremenskom periodu je najprikladnije da pokušamo doći i zbrinuti otpad.

6. Masa je podatak kojim nam dajete procjenu mase otpada. Minimalna masa otpada za prikupljanje iznosi 30kg.

7. Vrsta otpada podatak kojem izaberemo vrstu otpada u koju spada otpad kojeg trebamo zbrinuti. U slučaju da niste u mogućnosti odrediti grupu u koju predmetni otpad spada možete pritisnuti ovdje.

8. Kratka napomena vezana uz pojašnjenje pronalaska Vaše lokacije odnosno lokacije otpada možete upisati u polje ispod vrste otpada.

9. Slanjem e-maila završili ste prijavu.