Kontakt


Sjedište :

Adresa : Gradišćanska 20, Zagreb
Tel : 01/ 3777-333
Fax : 01/ 3779-159
E-mail : info@spectra-media.hr
Radno vrijeme : 08:00 - 16:00, Pon - Pet

Sabirni centar :

Adresa : Kralja Tomislava 6b, Strmec Samoborski
Tel : 01/ 3385-500
Fax : 01/ 3385-500
Mob : 098/ 474-917
E-mail : skladiste@spectra-media.hr
Radno vrijeme : 08:00 - 16:00, Pon - Pet

Pogon za recikliranje i oporabu EE otpada Donja Bistra :

Adresa : Krapinska 62, 10298 Donja Bistra
Tel : 01/ 3392-642
Fax : 01/3392-505
Mob : 099/ 3101-743
E-mail: bistra@spectra-media.hr
Radno vrijeme : 07:00 - 15:00, Pon - Pet

Pogon za recikliranje i oporabu EE otpada Virovitica :

Adresa : Vukovarska 6, 33000 Virovitica
Tel : 033/ 800-478
Fax : 033/ 800-316
Mob : 098/ 307-991
E-mail : virovitica@spectra-media.hr
Radno vrijeme : 07:00 - 15:00, Pon - Pet