Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja Internet stranica i internet trgovine


Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica www.spectra-media.hr (pružatelj usluga društvo SPECTRA - MEDIA d.o.o. za privatnu zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 20342948082, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080037070 (u daljnjem tekstu kao: „SPECTRA - MEDIA d.o.o.“)) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: gdpr@spectra-media.hr

Prihvaćanje Općih uvjeta

1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica www.spectra-media.hr ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njega pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo Vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranica

2. SPECTRA - MEDIA d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. SPECTRA - MEDIA d.o.o. Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

3. SPECTRA - MEDIA d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Korištenje web stranice

5. Korištenjem web stranice www.spectra-media.hr prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

6. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi :

a) se predstavljali u cilju svoje promocije;
b) naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
c) poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
d) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
e) maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
f) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
g) obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
h) prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
i) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
j) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
k) reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
l) provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
m) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
n) sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
o) kršili bilo koji pozitivan propis.

7. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.

8. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

9. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. SPECTRA - MEDIA d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Politika privatnosti

10. SPECTRA - MEDIA d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti SPECTRA - MEDIA d.o.o. biti će objavljena na ovoj web stranici.

Sigurnost podataka

11. Radi sigurnosti podataka na web stranici www.spectra-media.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice www.spectra-media.hr, budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici www.spectra-media.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

12. Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici www.spectra-media.hr

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice www.spectra-media.hr koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

13. Svrha cookija. Kada pristupite pojedinoj stranici www.spectra-media.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili web stranici www.spectra-media.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na web stranicu www.spectra-media.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja web stranice www.spectra-media.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice www.spectra-media.hr

14. Web stranica www.spectra-media.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane.

15. Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo različite alate kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

16. Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice www.spectra-media.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Sadržaj i usluge

17. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara SPECTRA - MEDIA d.o.o., naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

18. Objavljivanje vaših sadržaja na stranicama ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke SPECTRA - MEDIA d.o.o., niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

19. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne odgovara za sadržaje objavljene od strane korisnika, već za sadržaj odgovaraju prvenstveno korisnici koji taj sadržaj objave.

20. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

21. Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. SPECTRA - MEDIA d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. SPECTRA - MEDIA d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s SPECTRA - MEDIA d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

22. SPECTRA - MEDIA d.o.o.do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

23. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

24. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema SPECTRA - MEDIA d.o.o., a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od SPECTRA - MEDIA d.o.o., te nadoknaditi SPECTRA - MEDIA d.o.o. svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

25. SPECTRA - MEDIA d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. SPECTRA - MEDIA d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

26. Na web stranici www.spectra-media.hr postoje linkove na druge web stranice ili portale ili društvene mreže. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranice www.spectra-media.hr . Također, na web stranici www.spectra-media.hr mogu biti ponuđene različite nagradne promocije proizvoda ili usluga koje provode partneri SPECTRA - MEDIA d.o.o., odnosno poduzetnici oglašivači. Takve treće strane mogu za svoje potrebe tražiti određene osobne podatke. U tom slučaju, kada se osobni podatci šalju neposredno tim trećim stranama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja web stranice www.spectra-media.hr niti odredbe ovih Pravila zaštite privatnosti.

27. Na web stranici www.spectra-media.hr mogu biti ponuđene značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama, stoga je potrebno upoznati se sa s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

Ankete i upitnici

28. SPECTRA - MEDIA d.o.o. povremeno na stranicama provodi ankete, istraživanja, upitnike i sl. Podatci koji se prikupe na taj način smatraju se povjerljivima te ih se koristi isključivo za potrebe SPECTRA - MEDIA d.o.o. koji isključivo sumarne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, može koristiti u svrhe odnosa s javnošću te ih podijeliti s posjetiteljima na samoj web stranici www.spectra-media.hr.

Autorska prava

29. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i SPECTRA - MEDIA d.o.o.

30. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

31. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo SPECTRA - MEDIA d.o.o.

32. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta :

a) Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

b) Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i SPECTRA - MEDIA d.o.o.;

c) Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka SPECTRA - MEDIA d.o.o.;

d) Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

33. Radi izbjegavanja svake dvojbe, SPECTRA - MEDIA d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

34. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, komentara i sl.) na stranicama dajete SPECTRA - MEDIA d.o.o. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti.

Jamstva korisnika

35. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete SPECTRA - MEDIA d.o.o. u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:

a) da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b) da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c) da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d) da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, SPECTRA - MEDIA d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama;
e) da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
36. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema SPECTRA - MEDIA d.o.o. zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete SPECTRA - MEDIA d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Korištenje usluge Internetske trgovine

37. Narudžba proizvoda se izvršava elektronskim putem. Pritiskom na ikonu tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Za nastavak postupka, potrebno je pritisnuti “Košaricu”, gdje se nalaze svi odabrani proizvodi. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe. Na registriranu adresu elektroničke pošte Korisnik će primiti poruku kojom će Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba zaprimljena.

38. Ukoliko Pružatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda drugim, po njegovom izboru.

Cijene proizvoda i usluga

39. Opis, slika i cijena ovdje opisanih artikala su informativni, i nisu službena obvezujuća ponuda. Iako pokušavamo biti što precizniji u opisu proizvoda, zbog mogućnosti pogreške u sustavu koji više puta dnevno osvježava podatke, ne možemo odgovarati za pogreške u unosu opisa, slike ili cijene. Točnost kao i raspoloživost artikla potvrđujemo nakon obavljene narudžbe, odnosno službenom i obvezujućom ponudom na upit.

40. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka predaje narudžbe, o kojoj promjeni će Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv način.

41. Pri odabiru određenog proizvoda, Korisnik se može putem kontakt adrese elektronske pošte Pružatelja usluga dodatno informirati o svim dodatnim detaljima.

Načini plaćanja

42. Kupac bira način plaćanja :
Plaćanje pouzećem prilikom dostave pošiljke.
Virmanom. Kod ovog načina plaćanja, kupac dobiva ponudu za plaćanje od firme Spectra media d.o.o. s pozivom na plaćanje. Nakon vidljive uplate na našem računu, pošiljka se otprema slijedeći radni dan.
Plaćanje karticama. Kupac vrši plaćanje svoje košarice kreditnom / debitnom karticom. Spectra media d.o.o. dobiva informaciju da je kupac autorizirao plaćanje proizvoda i dostave svojom kreditnom karticom. Spectra media d.o.o. vrši provjeru dostupnosti proizvoda / boje i ako su svi proizvodi u košarici dostupni, tereti autoriziranu kreditnu karticu kojom je kupac izvršio plaćanje i otprema pošiljku slijedeći radni dan. U slučaju da proizvoda nema na skladištu, kupca se kontaktira mailom ili telefonom i obavještava o tome.

43. Ugovor o kupoprodaji je, u svakom slučaju, sklopljen u trenutku primitka plaćanja za naručeni proizvod.

Dostava

44. Troškovi dostave iznose 40,00 kn, a dostava za narudžbe iznad 500,00 kn je besplatna.

45. Rok za isporuku u kopnenoj Hrvatskoj je do 3 radna dana. Rok za isporuku na otocima je u roku do 5 radnih dana.

Rezervacija proizvoda

46. Proizvod koji Korisnik stavi u košaricu nije rezerviran. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Korisnika.

47. Postoji mogućnost da tijekom razdoblja između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja naručeni proizvod više nije dostupan, o čemu će Korisnik biti obaviješten.

Jednostrani raskid ugovora i povrat kupljenog proizvoda od strane Korisnika-potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača
48. Korisnik-potrošač ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

49. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz prethodnog stavka ovoga članka započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika-potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

50. Iz ovog prava se isključuje roba koja je :
a) izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
b) zapečaćena koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
c) zapečaćene audiosnimke, videosnimke, odnosno računalni programi koji su otpečaćeni nakon isporuke.

51. Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili običnom poštom).

52. Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

53. Potrošač mora izvršiti povrat robe, o svom trošku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

54. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

55. Trgovac se obvezuje, izvršiti povrat plaćenog, služeći se istim sredstvima plaćanja kojim s koristio potrošač priliokm plaćanja, tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu.

56. Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika-potrošača da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

57. Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza Korisnika-potrošača koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.

58. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu Korisnik-potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.

59. Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

60. Osim ako je Pružatelj usluga ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošač vraća sam preuzme, Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.

61. Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.

62. Korisnik-potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda.

63. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen Korisniku-potrošaču u njegov dom, Pružatelj usluga mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

64. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu Pružatelja usluge navedenoj na internetskim stranicama trgovine.

65. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik-potrošač vraća moraju biti kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.

Reklamacije

66. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 14 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimanja krivo isporučenog proizvoda.

67. Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge je dužan obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.

68. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu Pružatelja usluge navedenoj na internetskim stranicama trgovine.

69. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik-potrošač vraća moraju biti kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.

70. Korisnicima je omogućeno podnošenje prigovora putem pošte na Spectra media d.o.o., poštom na adresu Gradišćanska 20, 10000 Zagreb, na koji je Pružatelj usluga dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odgovornost Pružatelja usluga 71. Pružatelj usluga odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Odgovornost

72. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

73. Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. SPECTRA - MEDIA d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran SPECTRA - MEDIA d.o.o.

74. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. SPECTRA - MEDIA d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

75. Molimo Vas da pročitate Opće uvjete zaštite osobnih podataka, a koje možete pročitati na ovom linku.

Opće odredbe

76. Na odnos između Vas i SPECTRA - MEDIA d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.